DOOR GODS LICHT ZIEN WIJ HET LICHT – Pas in Gods Licht kunnen wij licht zien in deze wereld voor de Toekomst. En de God van dat Licht is oneindig liefdevol, maar niet lief en al helemaal niet lievig. 
God moet niets hebben van mensen die kwaad in de zin hebben en het idee hebben dat God hen niets kan maken, dat het niet uitmaakt hoe je leeft en op wie je vertrouwt. Het is zoals Jebroer zingt “Er is leven na de dood, het maakt niet uit wat je gelooft”. Maar dat zal niet voor iedereen hetzelfde uitpakken. God laat voor eeuwig los hen die van God los wíllen zijn. God blijft eeuwig trouw aan die mensen die Hem trouw zijn in dit leven. Hij is de Redder van de mens die met Hem verbonden wil zijn uit de duisternis in deze wereld. Met dat doel is Jezus, Gods Licht, als mens geboren. 

Emma Kolbeek-Offereins zal in de laatste 4in1 Regiodienst van dit kalenderjaar aan de hand van een preek over Psalm 36 van Jan Haveman stilstaan bij het Adventsevangelie.

Liturgie

– Stiltemoment om ons tot God te keren.
– Votum en zegengroet
– Gezang 247: 1, 2, 3 en 7 (GK)
– Gebed
– Bijbellezing: Psalm 36
– Psalm 36: 1 (GK)
– Preek – Met tussenzang: Gezang 487 (LvK)
– Psalm 36: 2 en 3 (DNP)
– Dankgebed
– Inzameling van de gaven
– Geloofsbelijdenis
– Gezang 231: 1 en 4 (GK)
– Zegen