NIEUWJAARSDAG – 1 januari, het begin van een nieuw jaar, waarvan we niet weten wat er gaat komen. En misschien is dat best wel een spannende gedachte. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren als we kijken naar de politiek, welke keuzes worden er gemaakt? Maar ook: wat is er veel om je zorgen over te maken: oorlog, geweld, klimaat, fundamentalisme en polarisatie. Dan mogen we het nieuwe jaar met God beginnen, dat is waar we troost vinden, waar we hoop vinden, en waarvan we weten: het begint niet bij ons, Hij is met zijn wereld bezig. Dat weten we nu we weer Kerst hebben gevierd. In de preek wordt dan ook stil gestaan bij zijn aanwezigheid, zijn machtige hand en dat we onze zorgen op hem mogen werpen.

Voorganger: Jacquelien Dijkstra-Helmholt

Liturgie

– Welkom en mededelingen
– Moment van stilte 
– Votum en groet
– Gezang 913 (LB) – Wat de toekomst brenge moge
– Gebed 
1 Petrus 5
– Psalm 91: 1, 7 en 8 (GK)
– Preek
– Psalm 121 (DNP)
– Geloofsbelijdenis  van Nicea
– Gezang 239 (GK, 2x) – ‘k Stel mijn vertrouwen
– Dankzegging en voorbede
– Collecten
– Gezang 416 (LB) – Ga met God en Hij zal met je zijn 
– Zegen