Dinsdag 12 december 2023
Inloop vanaf 16:00 uur bij de kerk

We rekenen geen kosten: wel kun je een gift doen in de pot die dan aanwezig is

Je kunt je tot en met 9 december opgeven bij Sietske Boersma, Annet Jelsma, Annemarie van Regteren of Doetje Venema.