Zoals gebruikelijk organiseren we ook dit jaar weer een gemeentevergadering. Alle leden van onze gemeente worden voor deze vergadering uitgenodigd. Op deze vergadering zullen voor de pauze de ‘vaste rubrieken’, zoals het jaarverslag van de scriba en de verschillende financiële verslagen en begrotingen aan de orde komen. Wat er ‘na de pauze’ aan de orde komt is op dit moment nog niet bekend: na de kerkenraadsvergadering van 20 februari zal de agenda verschijnen. 

23 maart 2023
19:45 uur
Kerkgebouw GKv Grijpskerk-Niezijl