Op 16 maart 2023 is er een afsluitende avond van de classis Grootegast. In mei 2023 gaan we over in de Nederlands Gereformeerde Kerken en wordt de classis Grootegast groter en krijgt het een andere naam: ‘Regio Groningen’. Als afsluiting is er een conferentie over geestelijk leiderschap waar Klaas Quist zal spreken over ‘De wenkende leider’.

‘De wenkende leider’ is ook de titel een boekje van zijn hand. Bij deze wil de kerkenraad dan ook iedereen die zich in het verleden of mogelijk in de toekomst heeft beziggehouden met leiding geven in kerkenraad, diaconie, een commissie van harte uitnodigen. We bevelen deze conferentie echt aan voor alle geïnteresseerden!

16 maart 2023
19:30 uur
Kerkgebouw GKv, Dorpsstraat 20 Enumatil