Tijdens deze middag komt dominee Abrahams uit Afrika langs om een presentatie te geven over zending in Belhar en omstreken.

Na de presentatie willen we samen gaan eten, deze keer soep en broodjes.

15 maart 2023
14:30 uur
Onkosten: € 3,00

 

Je kunt je opgeven bij Annet Jelsma, Annemarie van Regteren, Doetje Venema of Sietske Boersma.