UITKOMST VOOR EEN VOLK DAT FAILLIET IS! – Voorganger: Roel Sietsma (GKv Marum)

Liturgie

Welkom en Nieuwjaarswens
Persoonlijk stil moment
Votum en groet
Zingen: Dank U, voor deze mooie morgen – Lb 218
Verootmoediging en genadeverkondiging
Gebed
Zingen: Groot is uw trouw o Heer – Lb 885
Lezen: Zacharia 3 (1-10) en 6:9-15, door Rianne Gort
Preek over Zacharia 3:9
Thema: Uitkomst voor een volk dat failliet is!
Zingen: GK’06  170 – Vaste Rots van mijn behoud
De Wet van God
Dankgebed en voorbeden
Mededelingen – Collecte
Zingen: Opw. 428 – Genade zo oneindig groot!
Zegen, amen.