We willen aandacht hebben voor de jeugd en dat wat hun bezig houdt. Pieter Kars van de Kamp heeft al regelmatig verwezen naar de 6 principes van Growing Young: Geef jongeren en gezinnen prioriteit, begrijp en waardeer jongeren, zet Jezus centraal, geef jongeren verantwoordelijkheid, werk aan een warme gemeenschap en wees relevant voor de gemeenschap.

Als we binnen de gemeente rekening willen houden met jongeren is het belangrijk dat we hun belevingswereld kennen, begrijpen en waarderen. Dit betekent niet dat we het in alles met hun eens moeten zijn of dat we ons als jongeren moeten gedragen, wel dat we ons in hen verdiepen en waar het kan het gesprek met hen aangaan als we hen niet begrijpen.

Waarom zijn jongeren altijd met hun telefoon bezig? Waarom komen ze niet naar de kerkdienst? Hoe gaan ze om met klasgenootjes die niet meer jongen of meisje genoemd willen worden? Voelen ze zich thuis en gehoord in hun zoektocht naar hun geaardheid? Waar trekken zij zich aan op in de gemeente? 

Tijdens deze (eerste) avond willen we ontdekken wat de jongeren bezig houdt en hoe wij er voor hen kunnen zijn in hun zoektocht: Wie ben ik, waar hoor ik bij en welk verschil maak ik?

Heije Wubs zal ons het eerste deel meenemen in de kenmerken van de huidige jongerencultuur, tijdens het tweede deel zullen we in groepjes verder praten aan de hand van stellingen.

We hopen dat iedereen zich uitgenodigd voelt om bij deze avond aanwezig te zijn, oud en jong, zodat we samen leren wat we kunnen betekenen voor de jongeren en hun thuis.

23 februari 2023
19:30 uur
In ons kerkgebouw

Dit is de eerste van de twee aangekondigde gespreksavonden die we willen organiseren in de gemeente. We willen vanuit deze eerste avond kijken wat het onderwerp precies wordt van de tweede.