EEN LANGVERWACHT CADEAU – Dit jaar zoomen we met kerst in op Jozef, de wettelijke vader van Jezus.
In de afgelopen weken kwamen vier moeders van Jezus voorbij. Maria is de vijfde moeder in de stamboom van Jezus. Zij dreigt haar man Jozef kwijt te raken, maar door een engel worft hij op een ander spoor gebracht.
Lees Matteüs 1:18-25 als voorbereiding.

Thema: Levenslicht, op zoek naar het verborgen verleden van Jezus Christus

Collecte: Voedselbank Westerkwartier

de collecte die tijdens de Kerstnachtdienst zal worden gehouden is voor de Voedselbank Westerkwartier. Lees hier meer over het werk van de Voedselbank

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Groet van Vrede
Zingen
– Lied 193 (GK) ‘Dit is de dag die God ons schenkt’
– Lied 527 (Opwekking) ‘Licht in de nacht’
Gebed
Zingen: Projectlied ‘Levenslicht’ (volledige versie van 4 verzen + refrein) (Melodie: ‘Ik ben een engel van de Heer’(LB 469))
Lezing: Matteüs 1,16.18-25 (door Emma Kolbeek)
Zingen: Lied 145 (Hemelhoog) ‘O kom, o kom, Immanuël’
Preek
Zingen: Lied 473 (LB) ‘Er is een roos ontloken’
Gebed
Inzameling van de Gaven (De Voedselbank)
Zingen: Lied 50 (GK’06) ‘Ere zij God’
Zegen