KERST IS NIET TE KOOP! – Op zaterdagavond 24 december 2022 is er weer een gezamenlijke kerstnachtdienst i.s.m. de PKN Grijpskerk e.o.. Jan Kroon houdt de preek, Pieter Kars van de Kamp doet de gebeden, Hidde Postma speelt solomarimba en Joke Buist het orgel. Het thema van de dienst en de preek is ‘Kerst is niet te koop’ en de collecte is voor De Voedselbank Westerkwartier.
Van harte welkom vanaf 21.30 uur!

Collecte: Voedselbank Westerkwartier

de collecte die tijdens de Kerstnachtdienst zal worden gehouden is voor de Voedselbank Westerkwartier. Lees hier meer over het werk van de Voedselbank

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Groet van Vrede
Zingen
– NLB 477 ‘Komt allen tezamen’
– NLB 483 ‘Stille nacht, heilige nacht’
Gebed
Lezing: Lucas 2:1-14
Luisteren: Bijdrage I van Hidde Postma
Lezing: Lucas 2:15-21
Preek
Luisteren: Bijdrage II van Hidde Postma
Zingen: NLB 503 ‘Wij staan aan een kribbe’
Gebed
Inzameling van de gaven (De Voedselbank Westerkwartier)
– Tijdens collecte luisteren naar bijdrage III van Hidde Postma
Zingen: Lied 101 (Evangelische Liedbundel) ‘Ere Zij God’
Zegen