OVER DE STREEP – Waar kan jij tegenop zien? Een bezoek aan de tandarts, een vliegreis, rijexamen of misschien wel de periode van de feestdagen?

Zondag lezen we het verhaal van Rachab uit Jozua 2. Voor de tweede keer staat het volk Israël aan de grens van het beloofde land en ook nu gaan er verspieders op pad…

Zou hun verslag nu wel moed geven om het land in te nemen?

Thema: Levenslicht, op zoek naar het verborgen verleden van Jezus Christus

Liturgie

Welkom
Zingen: Lied 221:1 (LB) ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
Aansteken Adventskaars
Projectlied: ‘Levenslicht’ (selectie)
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Psalm 27 (DNP)
Het evangelie van Gods wet
Zingen: Psalm 67: 1 en 2 (GK)
Gebed
Lezing: Matteüs 1:5, Jozua 2, Hebreeën 11:31 en Jakobus 2:25 (door Freja Zuidema)
Preek
Zingen: Lied 263 (LB) ‘Wees Gij mijn toevlucht’
Onderwijs bij ambt van diaken
Bevestiging ambtsdrager Gert Koster
Zingen: Lied 710 (Opwekking) ‘Gebed om zegen’ (Aangepaste tekst)
Dank- & Voorbedegebed
Amen
Inzameling van de Gaven (Boekjes Gezinskerstfeest)
Zingen: Lied 167 (GK) ‘Machtig God, sterke rots’
Zegen