WAT IS DE HEL? – Wat staat er in de Bijbel over de hel? Is eeuwige straf voor fouten in je leven wel te rijmen met een God van Liefde? Pieter Kars van de Kamp gaat op zoek naar een antwoord.

Liturgie

Welkom
Stiltemoment      
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Psalm 94
Gebed
Lezing: Romeinen 12:9-21
Preek
Zingen: Lied 1010 (LB) ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’
Inzameling van de Gaven
Zingend bidden: Lied 180d (GK) ‘Onze Vader’
Apostolische Geloofsbelijdenis
Slotlied: Lied 185 (GK) ‘Heer, wij loven en aanbidden U’
Zegen