MEEWERKEN MET GOD – Heeft God een plan met jouw leven? Zo ja, hoe weet je dat en hoe maak je dan keuzes die daar bij passen? 🧩
Tamar gaat onbewust deel uitmaken van het plan van God. Ze brengt Juda op het rechte spoor en mag als niet-Israëliet onverwacht deel uit gaan maken van de stamboom van Jezus. 👩

Op deze tweede zondag van Advent mogen we ook getuigen zijn van de doop van Menno & Remco Huizinga.

Thema: Levenslicht, op zoek naar het verborgen verleden van Jezus Christus

Liturgie

Welkom
Zingen: Lied 598 (LB) ‘Als alles duister is’
Aansteken Adventskaars (Zie PP bij project ‘Levenslicht’)
Projectlied: ‘Levenslicht’ (vers 2 + refrein)
Stiltemoment
Zingen
– Lied ‘Onze hulp en Onze Verwachting’ (Sela)
– Lied 462 (Opwekking) ‘Aan uw voeten Heer’
Gebed
Zingend Onderwijs: ‘Dooplied’ (Vers 1 en 2 + refrein) (Sela)
Vragen aan doopouders
Doop van Menno & Remco Huizinga
Amenlied: ‘Dooplied’ (Vers 3, Bridge en Refrein) (Sela) vervolg
Aansteken doopkaars door Nick Huizinga & felicitatie doopouders
Lezing: Matteüs 1:1-3 en Genesis 38 (door Ineke Bos)
Preek
Zingen: Lied 1005: 1-3 en 5 (LB) ‘Zoekend naar licht’
Dank- & Voorbedegebed
Inzameling van de Gaven
Zingen: Lied 289 (LB) ‘Heer, het licht van uw liefde schittert’
Zegen