RUTH: SCHUILEN ONDER DE VLEUGELS VAN DE ALLERHOOGSTE IS OOK SCHUILEN BIJ ELKAAR – Voorganger: Erik Pomp (GKv Aduard)

Thema: Levenslicht, op zoek naar het verborgen verleden van Jezus Christus

Liturgie

Zingen: Psalm 89: 1 en 6 (GK)
Aansteken adventskaars
Projectlied
Gebed
Lezen: Ruth 1
Zingen: Psalm 61: 1 (GK)
Lezen: Ruth 2
Zingen: Psalm 61: 3 (GK)
Lezen: Ruth 3
Zingen: Psalm 61: 4 (GK)
Lezen: Ruth 4
Zingen: Psalm 61: 6 (GK)
Tekst: Matteüs 1: 5b
Preek
Zingen: Gezang 119 (GK’06)
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 128 (GK)