MOEDER VAN JEZUS: BATSEBA – Voorganger: Jaap Verwey

Thema: Levenslicht, op zoek naar het verborgen verleden van Jezus Christus

In deze dienst wordt gecollecteerd voor European Christian Mission (ECM), voor het werk van Klaas en Eline Rozema in Oostenrijk. Klik hier voor meer informatie over dit doel.

Liturgie:

Aansteken adventskaars en lezen kort gedicht
Zingen projectlied: ‘Ik ben een engel van de Heer’
Stil gebed
Votum en groet
Openingslied: Gezang 513 : (LB) (‘God heeft het eerste woord’)
Wetslezing
Zingen: Gezang 439 : 1-3 (LB) (‘Verwacht de komst des Heren’)
Gebed
Bijbellezing: Matteüs 1 : 1-6
Zingen: Gezang 47 : 3 (GK’06) (‘Hoe heilig is zijn naam’)  
Bijbellezing: 2 Samuël 12 : 1-25 
Zingen: Psalm 51 : 1, 5 en 7 (GK) (‘Ontferm U, God, ontferm U, hoor mijn klacht’)
Tekst: Matteüs 1 : 6b
Preek
Zingen: Gezang 909 (LB) (‘Wat God doet, dat is welgedaan’)
Gebed
Mededelingen
Collecte
Slotzang: Gezang 125 : 1-4 (LvK) (‘O kom, o kom, Immanuël’)
Zegen
Zingen: Gezang 415 : 3 (LB) (‘Amen, amen, amen!’)