IN CHRISTUS VERBORGEN 🤦‍♂️🤦‍♀️ Hoe ziet de hemel eruit? Waar ga je naartoe als je gestorven bent? Hoe gaat het met onze overleden dierbaren? Komen we elkaar naar de dood weer tegen? ☁️
Op deze en andere vragen gaan we samen in tijdens de preek op Eeuwigheidszondag. ⏲⏳

Liturgie:

Welkom
Stiltemoment      
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen
– Psalm 90 (DNP)
– Lied 177 (GK) ‘Heer, U bent mijn leven’
Gebed
Lezing: Filippenzen 1:18-26, Kolossenzen 3:1-4, Openbaring 6:9-11 en 1 Johannes 3:2
– Gedenken van dood en leven
– Aansteken gedachteniskaars
Zingen: Lied 727 (LB) ‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid’ (Wisselzang: 1v, 2,3m, 4a – a capella – 5a, 6m, 7v, 8a)
Namen van geboren & gedoopte leden
Zingen: Psalm 105: 5 (GK)
Preek
Zingen: Lied 185 (GK) ‘Heer, wij loven en aanbidden U’
Dank- & Voorbedegebed
Inzameling van de Gaven
Slotlied: Lied 968 (LB) ‘De ware kerk des Heren’
Zegen