VERNIEUWD OPGEWEKT – Het leven na de dood. Met welke hoop en in welke verwachting leven wij? Het kan ons de moed geven om vol te houden. Erik Pomp hoopt er meer over te vertellen.