DE STRIJDBARE KERK – Voorganger: Eduard de Braak (GKv Blije-Holwerd).

Liturgie

Welkom
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gezang 704 (LB) Dankt, dankt nu allen God
Wetslezing
Zingen: Psalm 92: 7, 8 (GK) De vromen zullen bloeien als palmen in de zon
Gebed van verootmoeding en de Geest
Lezen: Genesis 3:14-15; Openbaring 12:1-18
Zingen: Psalm 2 (DNP) Wat willen al die wereldleiders toch
Tekst: Efeze 6:10-13
Verkondiging – Een strijdbare kerk
Zingen: Gezang 142: 1-3 (GK’06) Een vaste burcht is onze God
Voorbede- en dankgebed
Collecte (Kerk en Gereformeerde Basisschool Cluj)
Zingen: Gezang 170 1, 3, 4 (GK’06) Vaste rots van mijn behoud
Zegen en amen