VERBORGEN, ONNOEMBAAR AANWEZIG – Tonny Nap, predikant van de GKv Drachten-Oost, gaat preken over het boek Ester. Inderdaad, het hele boek…

Liturgie:

Welkom
Stilte
Votum en groet
Zingen: Psalm 100c (‘Juich luid voor God’)
Gebed
 
Gods geboden
Zingen: Psalm 119a (‘Uw woord is een lamp voor mijn voet’)
 
Bijbellezing: Ester 1, 1 plus 5-12, Ester 3, 1-2 plus 5-9a
Luisterlied: De lofzang van Hanna
Bijbellezing: Ester 4, 1 plus 5-17, Ester 8, 3-9a plus 11
Zingen: LB 157a (‘Mijn ziel maakt groot de Heer’) 
Preek: ‘Verborgen, onnoembaar aanwezig’
Zingen: Opwekking 770 (‘Ik zal er zijn’)
 
Gebed
Collecte
Zingen: LB 425 (‘Vervuld van uw zegen’)
Zegen