BIJ DE GRATIE GODS – Voorganger: Roel Sietsma (GKv Marum)

Liturgie

Welkom en stiltemoment
Votum en groet
Zingen: Opwekking 384: 1,3,4
De Tien Geboden
Zingen: Psalm 103: 3,5 (GK)
Gebed
Lezen: Daniël 5:1-9
Kindmoment
Zingen: Daniël, Daniël (Op Toonhoogte 463, Elly en Rikkert)
Tweede lezing: Daniël 5:22-30
Preek – bij de gratie Gods
Zingen: Psalm 2 (DNP)
Gebed met voorbeden
Zingen: Opwekking 785
Collectemoment
Zengen: Gezang 705: 4 (LB)
Zegen en amen