HARDE HARTEN ZACHT GEMAAKT DOOR HET WOORD VAN GODS PROFEET – Voorganger: Henk van de Kamp (emeritus GKv Apeldoorn-Centrum)

Liturgie:

Welkom
Stil gebed
Openingsbelijdenis en zegengroet
Z Gezang 177:1.4 GK Heer, U bent mijn leven (schoolpsalm)
Gods gebod Lucas 10:25-37
Z PS 146:5.6 GK ’t Is de Heer die aan de armen
Gebed
LT 2 Kronieken 28:1-15
Z PS 147:1 GK=LB Lof zij de Heer, goed is het leven
Preek Harde harten zacht gemaakt door het woord van Gods profeet
Z Gezang 163:1.2.3 GK Dit huis, een herberg onderweg
Dankzegging en voorbede
Mededelingen van de kerkenraad
Inzameling gaven (bestemd voor de voedselbank)
Z Opw.805 Maak ons hart onrustig, God
Zegen