VERONTWAARDIGDE TOESCHOUWER – Gaan humor en de Bijbel samen? Erik Pomp gaat in op Jona 4 met de profeet als verantwoordigde toeschouwer: ‘Hij wist het toch? Maar hij wist het niet!”.