DOMWEG GELUKKIG – We streven allemaal naar geluk, maar worden we daar nou gelukkig van? En is dat wel wat God bedoeld als Hij zegt dat Hij je gelukkig wil maken? Harm Wijnalda gaat op deze vragen in.

Liturgie:

votum
zegengroet
zingen Ps. 128: 1, 2,3 (Nieuwe Psalmberijming)
gebed
preek over Domweg gelukkig met lezingen uit o.a. Psalm 128 en Psalm 73
zingen Toekomst vol van hoop van Sela
gebed
zingen GK 177: 1, 2, 3, 4 (Heer, U bent mijn leven)
collecte
zingen LB 904: 1, 3, 5 (Beveel gerust uw wegen)
zegen