JOZEF MET ZIJN BROERS VERZOEND – Voorganger: Thijs van de Kamp (GKv Winsum).

Collectedoel: De Friese Rijders voor Oekraïne

Thema: Jozef met zijn broers verzoend
 
Liturgie

Welkom
Stilte
Toewijding en groet
Zingen Opw 407 (O Heer mijn God/Hoe groot zijt Gij)
Lezen Gen.45:1-8 / Gen.50:15-21 / Luc.15:18-24
Preek 
Zingen Ps.32:2,3 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gods wet
Zingen LB 885 (Groot is uw trouw o Heer)
Collecte (Friese rijders voor Oekraïne)
Gebed
Zingen LB 704 (Dankt dankt nu allen God)
Zegen