SAMEN JONG – Hoe blijf je als gemeente jong, vitaal en toekomstgericht? Hoe kan je met alle generaties verbonden blijven met elkaar en met Christus?
In deze dienst hoor je hoe je volgens rabbi Jezus van Nazaret jong kunt blijven. Zijn antwoord op het geheim van de eeuwige jeugd is verrassend, confronterend, maar ook bevrijdend!

Lees hier als voorbereiding het verhaal waarin Jezus vertelt over het belang van ‘worden als een kind’.

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Zingen: Lied ‘Met open armen’ (Schrijvers voor Gerechtigheid)
Gebed
Lezing: Marcus 10:13-16
Zingen: Lied 599 (Opwekking) ‘Kom tot de Vader’
Preek
Zingen: Lied 18 (Kidsopwekking) ‘Ben je groot of ben je klein’
Onderwijs bij de doop & doopvragen ouders
Doop van Alieke, Noah en Kae
Zingen: Lied 770 (Opwekking) ‘Ik zal er zijn’
– Doopkaars aansteken
– Felicitaties door Jakob Buist
Dank- & Voorbedegebed’
Inzameling van de Gaven (Zending & Hulpverlening)
– Luisterlied: Trinity – ‘Ik wens jou’
Zingen: Lied ‘Toekomst vol van hoop’ (Sela)
Zegen