EEN BITTERE DOORSTART, GOD GEEFT KRACHT! – Roelof Sietsma van de GKv Marum zal  preken over Ruth 1: 20 en 21.

Liturgie

Welkom, stil gebed
Gezongen votum en groet
Zingen: Gezang 217: 1, 3 en 5 (LB)
Wet
Zingen: Gezang 243 (GK) 
Gebed 
Lezen: Ruth 1 (Jakob Buist) 
Kindmoment 
Eerste (luister) lied: Iemand als Ruth 
Tweede (meezing) lied : Zomaar te gaan 
Preek over Ruth 1: 20-21
Thema: een bittere doorstart, God geeft kracht! 
Zingen: Psalm 105: 1, 7 en 21 (GK)
Dankgebed, voorbeden
Mededelingen, nodiging koffie – Collecte (Kerk en Voedselbank) 
Slotlied: Gezang 416 1, 2 en 4 (LB)
Zegen en amen