DE HEMEL DICHTERBIJ! – Zondag hoor je dat engelen niet alleen in sprookjes, maar ook veel in de Bijbel voorkomen. Engelen hebben in hemel en op aarde meerdere functies. Een daarvan is dat ze ‘geringen’ extra in de gaten houden (Zie: Matt. 18:10).
Je zult horen hoe engelen de hemel dichterbij brengen, waarom ze moeilijk te herkennen zijn en hoe je meer oog/ waardering voor hun werk kunt krijgen…
Heb jij wel eens een engel gezien?

Liturgie

Vooraf luisteren
‘Angels’ van Robbie Williams (instrumentaal)

Welkom 
Stiltemoment
Zingen: Lied: ‘Welkom in Gods huis’ (Schrijvers voor Gerechtigheid)
Gebed 
Het evangelie van Gods Wet 
Zingen: Lied 51a (LB) ‘Create in me a clean heart’ 
Lezing: Matteüs 18:1-10 (door Renatha Gjaltema)
Zingen: Psalm 91: 1 en 3 (DNP)
Kindmoment 
Luisterlied: ‘Engelen’ (Elly & Rikkert)
Preek 
Zingen: Lied 91a (LB) ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’
Dank- & Voorbedegebed
Inzameling van de Gaven
Zingen: Lied 177 (GK) ‘Heer, U bent mijn leven’
Zegen

Achteraf luisteren
Lied: ‘Mijn toevlucht’ van Sela