KIJK NIET ACHTEROM! – We kijken met Pieter Kars van de Kamp naar een uitspraak van Jezus die alleen de evangelist Lucas heeft opgeschreven.
Het is een bijzondere, schokkende en raadselachtige uitspraak die je kunt vinden in Lucas 9:62: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God’.
Waarom zou Lucas als enige deze uitspraak op hebben geschreven en wat zou Jezus ermee bedoelen? 

Liturgie

Welkom 
Stiltemoment
Zingen
– Lied 623 (Opwekking) ‘Laat het huis gevuld zijn’ 
– Lied 64 (Zingend Geloven) ‘Dit huis, gereinigd en versierd’ (Melodie: Psalm 134)
Gebed 
Lezing: Lucas 9: 51-62 & Handelingen 16:6-10 (door Rik Tuin)
Zingen: Lied 687 (Opwekking) ‘Heer, wijs mij uw weg’
Lezing: Genesis 19:23-26 & 1 Koningen 19:19-21 (door Rik Tuin)
Preek 
Zingen: ‘Een toekomst vol van hoop’ (Sela)
Dank- & Voorbedegebed
Inzameling van de Gaven (THDV)
– Toelichting door Mirjam Bosma
Zingen: Lied 425 (LB) ‘Vervuld van uw zegen’
Zegen