10E ZONDAG VAN DE ZOMER – Voorganger: David de Jong (CGKv Harlingen) 

Dit is de tweede preek in een serie van drie. Ga hier naar de eerste preek en hier naar de tweede.

Liturgie

Votum en groet 
Zingen Gezang 213: 1, 2 en 4 (LB)
10 Geboden 
Zingen Psalm 24: 2 en 3 (DNP)
Gebed 
Lezen Micha 6: 1-8
Zingen Gezang 905: 1, 3 en 4 (LB)
Tekst Galaten 5: 24 – 6: 10 
Preek 
Zingen Psalm 112, 3, 4 en 5 (GK)
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen Gezang 425 (LB)
Zegen