JIJ BENT WAARDEVOL – Onder leiding van het gospelkoor De Regenboog uit Dokkum.

Deze dienst is niet online te bekijken.

Op zondag 17 juli zijn er twee tentdiensten waar je naartoe kunt gaan. De dienst in Niezijl of Kommerzijl. De tentdienst in Niezijl gaat uit van de GKv Grijpskerk-Niezijl en de PKN Grijpskerk e.o. Deze tentdiensten in Niezijl organiseren we nu al een paar jaar samen. Drie jaar geleden heeft de kerkenraad besloten geen eigen erediensten meer naast de tentdiensten te organiseren waar wij bij betrokken zijn. Door corona is dat dit jaar twee keer voor het eerst echt het geval. Op deze manier hopen we de verbinding te zoeken met christenen van andere kerken, gasten die langskomen en de Niezijlsters. De inloop in Niezijl is vanaf 10.30 uur voor een bakje thee of koffie. De dienst zal worden ingevuld door het gospelkoor ‘De Regenboog’ uit Dokkum. Zij verzorgen de muziek, een kindmoment en de meditatie. Het thema is: ‘Jij bent waardevol’. Na afloop is er de gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje. Neem gerust iemand mee! De dienst is in de spelweektent aan het eind van de Willem Lodewijkstraat (voor de fietsers). Met de auto kan je het beste komen via de Hogedijk. Ik vermoed (meer info heb ik nog niet) dat de tentdienst in Kommerzijl op het sportveld in Kommerzijl is vanaf 11.00 uur (te bereiken via de Tuinbouwstraat). Van harte welkom in een van de twee diensten!