IN DEZE HOOP ZIJN WIJ GERED – Voorganger: Roelof Tigelaar (GKv Zuidhorn)

De collecte is deze week voor De Friese rijders. Klik hier voor meer informatie over dit doel.

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Votum en groet
DNP 63: 1,2 (Ik zoek U, God in de woestijn)
Wet
GK 25: 2,3 (Heer wijs mij toch zelf de wegen)
Gebed
Bijbellezing Romeinen 8: 18-39
LB 675 (Geest van hierboven)
Preek
GK06 115 (Nooit kan ’t geloof te veel verwachten)
Afkondigingen
Gebed 
Collecte
LB 913 (Wat de toekomst brengen moge)
Zegen