GENIETEN VAN DE SCHEPPING – Erik Pomp zal het hebben over Psalm 104. Deze Psalm opent je ogen voor de schoonheid van de schepping waar ruimte is voor mens en dier.  

De collecte is deze week voor De Friese rijders. Klik hier voor meer informatie over dit doel.

Liturgie

DNP 19: 1, 5 (De hemel prijst de Heer)
Gebed
L. Psalm 104
Preek
Lb 8b  (Zie de zon, zie de maan)
Gebed
Collecte
DNP 148: 1, 2 (Zing halleluja, prijs de Heer)