JEZUS, VERLOSSER VAN HEEL DE SCHEPPING – Voorganger: Roel Sietsma (GKv Marum)

Liturgie

Welkom, stiltemoment – Votum/Groet
Zingen: Opw. 733 – De zon komt op
Verootmoediging: ter overdenking: Hebr.12:4-6
Zingen: Ps. 86:4,5 – Leer mij, … en: Gij zijt ….
Gebed
Kolossenzen 1:9-23
Zingen: Lb (nieuw) 217:1,2,3,5 – (Staat ook in GK 133)
Preek: Kol.1:20 – Jezus, Verlosser van heel de Schepping!
Liedboek 103C :1,3,4
Dankgebed
Wet v. God
Collecte
Zingen: Opw.7 – Heer, God U loven wij (Ambrosius’ lofzang)
Zegen, amen.