DUURZAAMHEID – Aan de hand van Psalm 96 wil Roelof Tigelaar ons nadenken stimuleren over waarom & hoe wij vandaag goed mogen zorgen voor Gods schepping.   

Liturgie

Votum/zegengroet
GK 8a (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)
Gebed
Schriftlezing Psalm 96
GK 104: 1,7 (Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht)
Preek
GK06 149 (Zie ik sterren aan de hemel staan)
GK 175b (in beurtzang)
Gebed
Collecte
GK 150 (Loof de Heer uw God alom)
Zegen