MET LEGE HANDEN – Voorganger: Albert Krijgsheld (GKv Ureterp)

LITURGIE

Welkom en stiltemoment
Votum en groet
Zingen: Ps. 84: 1 en 5
Lezing van de wet
Zingen: Nieuw Liedboek 654: 1, 2, 3 en 4 (Zing nu de Heer, stem allen in)
Gebed voor de opening van het Woord
Lezen: Ruth 1 (Sietske van Esch)
Zingen: Ps. 73: 1, 2 en 5
Tekst: Ruth 1: 20 en 21
Preek met als thema: “Met lege handen.”
Zingen: Ps. 43: 3, 4 en 5
Dankgebed en voorbeden
Mededelingen en collecte (Zending en hulpverlening)
Zingen: Nieuw Liedboek 913: 1 en 2 (Wat de toekomst brengen moge)
Zegen