GEDOOPT MET DE GEEST – Rudolf Bruijn gaat in op Handelingen 18:18-25 en 19:1-7. Daar brengt de Heilige Geest in Efeze een groep gelovigen tot volle kennis van Jezus Christus.  

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Votum en zegengroet
GK06 Gz. 105: 1, 2, 3 en 4 – In vuur en vlam zet ons de Geest
Gebed
Handelingen 8: 4-25
GK06 Gz. 105: 4, 8 en 9 – Al slaat men ons met zweep en stok
Handelingen 8: 15-17
Preek
LB 675: 1 en 2 – Geest van hierboven
Geloofsbelijdenis
GK17 Ps. 67: 1 en 2 – De Here God zij ons genadig
Gebed
Collecte: ZOA
Joh. De Heer 57: Er komen stromen van zegen
Zegen