OP ZOEK NAAR HOUVAST 🔍 Zowel in de samenleving als de kerk komt er veel informatie op je af. Ook hoor en lees je allerlei verschillende meningen en verhalen. Hoe kan je nu weten wat waarheid is en wat bedrog? 🥴📱🗞
Nepnieuws en desinformatie is van alle tijden. De apostel Johannes wil de gemeente aan wie hij schrijft (1 Joh. 2:18-27) helpen om bij de waarheid te blijven. Ze hebben te dealen met ‘dwaalleraars’.
Hoe weet jij zeker wat waar is en wat niet..?

Liturgie

Welkom 
Zingen
– Lied 975 (LB) ‘Jezus roept hier mensen samen’
– Lied 522 (Hemelhoog) ‘Huis van God’
Gebed 
Lezing: 1 Johannes 2: 18-27 (door Roeletta Mollema)
Zingen: Psalm 23:3 (GK)
Lezing: 1 Samuël 16:1-13 (door Roeletta Mollema)
Zingen: Psalm 133 (DNP)
Kindmoment 
Zingen: Lied 194 (Opwekking) ‘U maakt ons één’ (lied van de basisschool)
Preek 
Zingen: ‘Samen lezen, samen delen, samen eten’ 
Viering Heilig Avondmaal
– Dankgebed & Voorbede
– Inzameling van de Gaven (Elisa Hoeve)
– Geloofsbelijdenis: Lied 185 (GK) ‘Heer, wij loven en aanbidden U’
– Onderwijs bij de viering (filmpje
– Zegen
– Viering
– Zingen tijdens viering: Lied 554 (Hemelhoog) ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’