ONTVANG MIJN GEEST – In deze dienst staan we stil bij Pinksteren en het belanrkijke en mooie werk van de heilige Geest!
Het verhaal van Pinksteren vind je in het bijbelboek Handelingen, maar in het evangelie van Johannes lijkt er eerder ook al sprake te zijn van een soort mini-Pinksteren.
Jezus blaast daar vlak na de opstanding Zijn Geest uit over de apostelen en wenst hen vrede. Heb jij enig idee wat dit moment met Pinksteren te maken heeft?

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen
– Lied 623 (Opwekking) ‘Laat het huis gevuld zijn’
– Lied 167 (GK) ‘Machtig God, sterke rots’
Gebed
Lezing: Handelingen 2:1-13 (door Renatha Gjaltema)
Zingen: Lied 687 (LB) ‘Wij leven van de wind’
Lezing: Johannes 20:19-23 (door Renatha Gjaltema)
Kindmoment
Zingen: Lied 205 (Kids Opwekking) ‘Ik moet weggaan’
Preek Zingen: Lied 228 (GK) ‘Jezus leeft in eeuwigheid’
Bevestiging ambtsdragers
Zegenlied: Lied 602 (Opwekking) ‘Vrede van God’
Dankgebed & Voorbede
Inzameling van de Gaven (Zending & Hulpverlening & Kerk)
Zingen: Lied 520 (Opwekking) ‘Wees mijn verlangen’
Zegen
Amenlied: Lied 415 (LB) ‘Zegen ons, Algoede’