Voorganger: Geert Bruinsma (CGKv Sneek) – 7e Zondag van Pasen

Liturgie

Welkom en mededelingen
Votum en Groet
Gezang 217: 1, 2 en 3 (LB) – De dag gaat open voor het woord des Heren
Tien woorden van verbondenheid
Gezang 217: 4 en 5 (LB) – Wilt U vandaag en tot het eind der dagen
Gebed
Lezen+ tekst: Handelingen 1: 12-26
Psalm 68: 3 (GK) – De weg moet worden toebereid
Verkondiging
Opwekking 520 – Wees mijn verlangen
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Opwekking 672 – Heerser over alle dingen
Zegen