GA OP WERELDREIS! – Voorganger: Pieter Kars van de Kamp – Hemelvaart

Liturgie

Welkom 
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Lied 167 (Opwekking) ‘Samen in de naam van Jezus’
Zingen: Psalm 47 (DNP)
Gebed 
Lezing: Marcus 16:9-20 (door Pieter Kolbeek)
Zingen: Psalm 24 (DNP)
Preek 
Zingen: Lied 289 (LB) ‘Heer, het licht van uw liefde schittert’
Gebed
Inzameling van de Gaven (Bibliotheekfonds TUK & Kerk)
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 177 (GK) ‘Heer, U bent mijn leven’
Zegen