VEERTIG DAGEN ZOUT ETEN – Jezus en zijn leerlingen tussen opstanding en hemelvaart.
Voorganger: Tiemen Dijkema (emeritus predikant GKv Enumatil).

Liturgie

Opening
          Onze hulp, Genade en vrede, amen
          Zingen: Gezang 280 (LB) De vreugde voert ons naar dit huis 

Tien woorden van Jezus
          Tien woorden van Jezus                                               
          Zingen: Gezang 836 (LB) O Heer die onze Vader zijt
          Gebed

Veertig dagen zout eten
          Lezen: Handelingen 1: 1-8
          Zingen: Psalm 87 (beurtzang)
          Tekst: Handelingen 1: 4
          Preek 
          Zingen: Gezang 250 (GK) God is getrouw, zijn plannen …

Danken en bidden 

Collecte
Slot
          Zingen: Gezang 425 (LB) Vervuld van uw zegen 
          Zegen