ALLEEN MAAR GENADE, GENOEG VOOR IEDEREEN? – Enno Meijer bespreekt 2 Korintiërs 12:9. Is het antwoord van Jezus daar niet een beetje een ‘dooddoener’? En je laten voorstaan op je zwakheid, is dat geen makkelijke uitweg? 

Deze dienst is helaas in gedeelten opgeslagen op Kerkdienstgemist:

Liturgie:

Votum en vredegroet 
GK 175b 
Gebed 
Schriftlezing 2 Korintiërs 11: 1 – 12: 13 
Het Woord van God (Sela) 
Tekst 2 Korintiërs 12: 9a 
Verkondiging 
GK 239 (2x) Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God 
Dankgebed 
GK 238 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser 
Zegen