GELOOF DELEN WERELDWIJD – We mogen Jan-Matthijs van Leeuwen en Bitsuanu Woldegiorgis Hirbaye uit Ethiopië ontvangen in deze Mission-zondag die in samenwerking met De Verre Naasten wordt georganiseerd.

Ds. Bitsuanu is predikant binnen de ‘Ethiopia Kale Hiywot Church’, wat staat voor “Woord van Leven” kerk. Op dit moment volgt hij een jaar lang de Master Intercultural Reformed Theology aan de Theologische Universiteit Kampen met steun vanuit het Studiefonds Kerkleiders. Zijn droom na deze studie is: “om door Gods genade de kerk te helpen groeien in het lijken op Jezus en in het kennen van Gods wil. Ik geloof dat op de Bijbel gebaseerd onderwijs nodig is, nu meer dan ooit. Daar wil ik aan bijdragen.”

De collecte is in deze dienst bestemd voor het Studiefonds Kerkleiders, waardoor enthousiaste, buitenlandse studenten zoals ds. Bitsuanu een theologiestudie kunnen oppakken in hun eigen land of indien nodig in Kampen. Met kennis, ervaring en leiderschap werken zij op hun eigen plekken aan de verspreiding van het woord van God, in woord en daad.

Na afloop van deze dienst is er voor iedereen koffie met wat lekkers erbij en een lunch.

Liturgie

Woord van Welkom
Stiltemoment
Votum en Groet
Openingslied: Psalm 100 (GK)
Gebed om de Heilige Geest
Wetslezing: Efeziërs 4: 1-6
Zingen: Lied 520 (Opwekking) ‘Wees mijn verlangen’
Moment voor de kinderen (door Emma Kolbeek)
Luisterlied
Bijbellezing (door Roeletta Mollema)
Verkondiging
Zingen Psalm 67 (DNP, afwisselend mannen, vrouwen, mannen en refrein gezamenlijk)
Dankgebed & voorbeden
Inzameling van de gaven (Studiefonds De Verre Naasten & Kerk)
– Interview met ds. Bitsua
Slotlied: Lied 618 (Opwekking) ‘Jezus, hoop van de volken’
Zegen