VAN KINDEREN BLIJF JE AF! – Tom Waalewijn preekt over Psalm 137. In tijden van oorlog is de roep om wraak misschien beter te begrijpen, maar waarom worden daar kinderen bij betrokken in Psalm 137?  

Liturgie

Welkom
Votum+groet
Zingen GK 240:1,2 van God nooit los gekomen
Gebed
Lezen Psalm 137 
Luisterlied Psalmen voor Nu 137
Preek
Zingen Psalm 138:1-4 (GK)
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen GK 177:1-4 Heer u bent mijn leven
Zegen