ANDERS LEREN KIJKEN 🧐 Soms lukt het je niet meer om van een gebeurtenis of voorwerp in het leven nog de waarde in te zien…
In deze dienst hoor je dat God daar anders over kan denken en je anders wil laten kijken…

Liturgie

Welkom 
Stiltemoment
Zingen
– Lied 632 (LB) ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’
– Lied 167 (Opwekking) ‘Samen in de naam van Jezus’
Gebed 
Het evangelie van Gods Wet
Zingen: Lied 912 (LB) ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’
Lezing: Jeremia 32: 1-15 (door Emma Kolbeek)
Zingen: Psalm 85: 1, 3 en 4 (GK)
Preek 
Zingen: Psalm 127: 1 en 2 (DNP)
Voorbede- en dankgebed (Stilte & Onze Vader)
Inzameling van de Gaven (Platform Kerken Westerkwartier)
Zingen: Lied 838 (LB) ‘O grote God die liefde zijt’
Zegen