BELASTING BETALEN AAN EEN HEIDENSE HEERSER? – Erik Pomp gaat in op een vraag die aan Jezus gesteld wordt in Marcus 12:17: ‘Mogen we de keizer belasting betalen?’