Voorganger: Pieter Kars van de Kamp – 1e Zondag van Pasen

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Zingen: Lied 209 (Op Toonhoogte) ‘Onze hulp en onze verwachting’ (Sela)
Zingen: Lied 216 (LB) ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’
Het evangelie van Gods Wet: Johannes 13: 34-35
Zingen: Lied 51b (LB) ‘Create in me a clean heart’
Gebed
Lezing: Johannes 20: 1-10 (Frejá Zuidema)
Zingen: ‘De steen is weg’ (Elly & Rikkert) (Oefenlied van Christal)
Kindmoment (door Marjan Veenstra)
Zingen: ‘Een slinger van verhalen’ (Projectlied)
Preek
Zingen: Lied 939 (LB) ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’
Bijbeltekst & Zegen voor Iris Boonstra
Zingen: Lied 177 (GK) ‘Heer, U bent mijn leven’
Voorbede- en dankgebed (Stilte & Onze Vader)
Inzameling van de Gaven (Voor de Diaconie)
Viering Heilig Avondmaal
Zegen
Zingen: Lied 209 (GK) ‘U zij de glorie’