DE COUP VAN ABSALOM – Het thema van deze preek over 2 Samuel 15:1-12 is: ‘De coup van Absolom: een gekwetste zoon pleegt verraad’. Thijs van de Kamp gaat voor. 

Liturgie

Welkom 
Toewijding en groet 
Zingen Ps. 84: 1,2 
Gebed 
Lezen 2 Sam. 14: 28-33 en 15: 1-12 
Preek 
Zingen Ps. 103: 3,5 
Ruimte voor vragen en gesprek 
Geloofsbelijdenis 
Zingen LB 653: 1,7 (U kennen uit en tot u leven) 
Gebed 
Collecte 
Zingen GK06 149 (Zie ik sterren aan de hemel staan) 
Zegen