Voorganger: Henk van de Kamp (emeritus GKv Apeldoorn Centrum) – 6e Zondag van de 40dagentijd

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Toewijding en zegengroet
Zingen Psalm 2 DNP (Wat willen jullie, wereldmachten, toch?)
Gebed
Palmzondag-moment:
Lezen Johannes 12: 12-20
Zingen Gezang 554 LB (Welkom, welkom, koning Jezus)
Kindmoment door Marjan Veenstra
Zingen Projectlied Een slinger van verhalen
Lezen Johannes 13: 1-17 (door Bert Bulder)
Preek over Johannes 13: 1-17
Zingen Opwekking 705 (Aan de maaltijd wordt het stil)
Het gebod van de Heer
Zingen Opwekking 51 (Dit is mijn gebod)
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven (Zending & hulpverlening)
Slotzang Opwekking 268 (Hij kwam bij ons heel gewoon)
Zegen