GOEDE VRIJDAG – In deze dienst staan we samen stil bij de dood aan het kruis van Jezus van Nazaret (Johannes 19:16b-30).

Liturgie

Welkom 
Stiltemoment
Votum & Groet van Vrede
Zingen: Lied 835 (LB) ‘Jezus, ga ons voor’
Gebed 
Lezing: Johannes 19:16b-30 (door Bert Bulder)
Gedicht I ‘Alles gebeurt nu tegelijk’ door Menno van der Beek (uit: ‘Schriftgedichten’)
Zingen: Lied 560 (LB) ‘Hij ging de weg zo eenzaam’
Meditatie
Zingen: Lied 575 (LB) ‘Jezus, leven van ons leven’ 
Gebed: Onze Vader
Gedicht II ‘Goede Vrijdag’ door Jan Groenleer (uit: ‘Schriftgedichten’)
Zingen: Lied 205 (GK) ‘Christus aan het kruis verheven’
Zegen